Pohjois-Karjalan Setan vertaisryhmissä ja tapahtumissa noudatetaan Turvallisemman tilan ohjeita.

Turvallisemman tilan ohjeet

Pohjois-Karjalan Setan kokoontumisissa noudatetaan turvallisemman tilan ohjeita. Meille on tärkeää, että jokainen voi kokea olonsa turvalliseksi kaikessa toiminnassamme. Keskustelu, väittely ja omien mielipiteiden vastaiset näkökannat kuuluvat kokoukseen. Voimme kaikki vaikuttaa siihen, että keskusteluilmapiiri ja kokouksen tunnelma pysyvät kuitenkin hyvinä ja toisia osallistujia arvostavina.

 • Kaiken muotoinen syrjintä, rasismi ja häirintä ovat kokouksessa ehdottomasti kiellettyjä.
 • Kunnioita omia ja toisten rajoja – fyysisiä, henkisiä ja sosiaalisia rajoja.
 • Älä kuvaa tapahtumaan osallistuvia henkilöitä ilman heidän lupaansa, edes tietokoneen ruudulta. Osallistujien nimet saattavat näkyä kuvaruudulla kokouksen aikana, älä julkaise niistä materiaalia ilman lupaa. Pyydä lupa kuvissa esiintyviltä henkilöiltä paitsi kaiken kuvamateriaalin julkaisuun, myös henkilöiden merkitsemiseen sosiaalisessa mediassa.
 • Ei tarkoittaa ei. Lopeta tai muuta käytöstäsi, jos toinen niin pyytää.
 • Älä tee oletuksia kenenkään sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, toimintakyvystä tai muista henkilökohtaisista ominaisuuksista.
 • On inhimillistä tehdä virheitä. Saatamme loukata tahattomasti ja puhua harkitsemattomasti, esim. vahingossa puhua toisen päälle tai käyttää tahattomasti jotakin toista loukkaavaa sanaa. Huomauta tällaisesta asiallisesti ja syyllistämättä. Oletuksena on, että kaikki osallistuvat keskusteluun hyväntahtoisesti omista lähtökohdistaan. Jos olet eri mieltä, ilmaise se rakentavasti.
 • Jokainen osallistuja on vastuussa turvallisemman tilan toteutumisesta. Jos havaitset syrjintää, rasismia tai häirintää, puutu tilanteeseen.
 • Turvallisessa tilassa on turvallista myös astua välillä omalle epämukavuusalueelle.

Turvallisemman tilan ohjeet vertaisryhmässä

Haluamme, että mahdollisimman monenlaisilla ihmisillä on ryhmässämme kunnioitettu, turvallinen ja tervetullut olo.

Luottamuksellisuus: Emme kerro ryhmässä kuultuja asioita eteenpäin. Emme tervehdi ryhmässä tapaamiamme ihmisiä, jos kohtaamme ryhmän ulkopuolella. Emme lisää ryhmässä tapaamiamme ihmisiä sosiaalisen median kanaviimme ilman lupaa. Emme ota tai julkaise osallistujista kuvia tai videoita.

Syrjimättömyys: Pyrimme yhdessä tekemään ryhmästä tilan, jossa

 • ketään ei syrjitä
 • kaikilla on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua ja ilmaista itseään
 • puututaan sortavaan ja aggressiiviseen käytökseen

Ryhmässä arvostetaan kaikkia yhdenvertaisina ja kunnioitetaan moninaisuutta. Kaikilla osallistujilla on oikeus saada apua ja velvollisuus puuttua turvattomuutta luovaan tai syrjivään käytökseen. Pyydämme muita avuksi, jos puuttuminen tuntuu vaikealta yksin.

Emme hyväksy rasististen tai muutoin syrjivien tunnusten käyttöä ryhmässä.

Itsemäärittely- ja määrittelemättömyysoikeus: Ryhmässä kunnioitetaan jokaisen oikeutta määritellä tai olla määrittelemättä itsensä. Emme tee oletuksia toisen identiteetistä, vammattomuudesta, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai siitä, mistä hän on kotoisin.

Jokaisella on oikeus valita nimi, jolla haluaa tulla kutsutuksi, samoin kuin käyttämänsä pronominit.

Vältetään olettamista ja yleistämistä, jotta kaikilla on tilaa olla oma itsensä. Kukaan ei määrittele tai arvioi toisia.

Hyväntahtoisuus: Olemme rakentavia, ymmärtäväisiä ja reiluja, jotta tapahtumassa uskaltaa puhua luontevasti ja avoimesti. Jos joku käyttää loukkaaviksi koettuja sanoja, kerrotaan ystävällisesti parempi termi/ilmaisu. Hyvistä aikomuksista huolimatta toimintamme voi vaikuttaa kielteisesti muihin. Kunnioitamme muiden rajoja, oikeutta koskemattomuuteen ja heidän kokemuksiaan siitä, mikä on loukkaavaa tai häiritsevää – olemme tällöin valmiita muuttamaan käytöstämme.

Kunnioitus ja tilan antaminen: Jokaisella on oikeus omaan mielipiteeseensä ja velvollisuus kunnioittaa muiden mielipiteitä. Syrjivät asenteet eivät ole mielipiteitä. Jokainen saa osallistua keskusteluun tavallaan; on lupa myös olla ihan hiljaa.

Annamme kaikille tilaa osallistua keskusteluun. Pidämme puheenvuorot tiiviinä.

Jos havaitset tai koet syrjintää tai häirintää, ota yhteyttä häirintäyhdyshenkilöömme Anni
Rannikkoon, puh. 040 505 81 06.

Turvallisemman tilan ohjeet tapahtumassa

Kaikissa tapahtumissamme noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita.

Haluamme, että mahdollisimman monenlaisilla ihmisillä on tapahtumassamme kunnioitettu, turvallinen ja tervetullut olo. Osallistumalla tapahtumaan sitoudut noudattamaan turvallisemman tilan periaatteita.

Pyrimme yhdessä tekemään tapahtumasta tilan, jossa

 • ketään ei syrjitä
 • kaikilla on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua ja ilmaista itseään
 • puututaan sortavaan ja aggressiiviseen käytökseen

Kaikilla osallistujilla on oikeus saada apua ja velvollisuus puuttua turvattomuutta luovaan tai syrjivään käytökseen. Pyydämme muita avuksi, jos puuttuminen tuntuu vaikealta yksin.

Emme kielenkäytöllämme tai toiminnallamme loukkaa muita. Emme tee oletuksia toisen identiteetistä, vammattomuudesta, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai siitä, mistä hän on kotoisin.

Kunnioitamme muiden rajoja, oikeutta koskemattomuuteen ja heidän kokemuksiaan siitä, mikä on loukkaavaa tai häiritsevää – olemme tällöin valmiita muuttamaan käytöstämme.

Emme hyväksy rasististen tai muutoin syrjivien tunnusten käyttöä tapahtumassa.
Jos kohtaat häirintää tai epäasiallista kohtelua tapahtumassamme, voit ottaa yhteyttä häirintäyhdyshenkilöihimme.

Anna Estola, puh. 0408704153
Anni Rannikko, puh. 0405058106

Voit myös ottaa meihin yhteyttä, jos olet kohdannut häirintää esimerkiksi kotiin lähtiessäsi tai et ole varma, minne pitäisi olla yhteydessä. Häirinnästä ilmoittaminen ei velvoita sinua esimerkiksi tekemään rikosilmoitusta, mutta halutessasi voimme auttaa siinä.

Voit aina myös ottaa yhteyttä tapahtumapaikan henkilökuntaan, järjestyksenvalvojaan tai paikan omaan häirintäyhdyshenkilöön.

Guidelines for a safer event

We wish that in our event people from diverse backgrounds feel welcome, respected, and safe. Please follow these guidelines when participating to our
events.

The mutual aim is to create an event where:
• nobody is discriminated against
• everyone has an equal possibility to participate and express themselves
• repressive and aggressive behaviour is intervened.

Every participant has the right to get help and responsibility to intervene in behaviour that creates insecurity and is discriminative. Ask help from others, if
you feel that intervening is not possible alone.

We take care that we don’t speak or behave offensively. We do not make assumptions about anyone’s identity, gender, ability or disability, sexual orientation or where they come from.

Despite our good intentions our actions might have a negative impact on others. We respect the personal borders of others (physical and emotional), their
right to integrity and their views of what is offensive and disruptive. We are
ready to change our behaviour.

We do not allow racist or otherwise discriminatory symbols in the event.
If you experience harassment, please inform the organisers. Harassment contact person: Anni Rannikko 040 505 81 06, anni@pohjoiskarjalanseta.fi

You can also contact venues staff, security or their own harrasment contact person.