Koulutus- ja asiantunti­ja­palvelut

Tulevat koulutukset

Valtakunnallisen Setan ryhmänohjaajakoulutus lauantaina 24.9. klo 10–18 ja sunnuntaina 25.9. klo 9–16.

Pohjois-Karjalan Setan kouluttajakoulutus (alustavat ajat):

ti 21.9. klo 17-20

 

 

 

Tilaa meiltä koulutus

 

Pohjois-Karjalan Seta tuottaa koulutuspalveluja oppilaitoksille, työyhteisöille ja muille tahoille. Koulutukset tarjoavat perustietoa seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen ja perhemuotojen moninaisuudesta. Koulutuksen aikana on mahdollisuus keskustella avoimesti kysymyksistä, joita aiheen tiimoilta herää. Koulutukset sisältävät usein tiedon lisäämisen ohella toiminnallisia harjoitteita. Koulutussisällöt räätälöidään tilaajan tarpeen ja toiveiden mukaan.

Sovi koulutusten sisällöstä, laajuudesta ja hinnasta koordinaattorien kanssa. Alta näet esimerkkejä koulutussisällöistämme.

Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus -luento opettajille (kesto 2,5 tuntia)

Koulutuksessa käydään läpi perusasiat seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta sekä niihin liittyvistä käsitteistä. Lisäksi tutustutaan heteronormatiivisuuteen ja sukupuolinormatiivisuuteen ja siihen, miten ne näkyvät sateenkaarinuorten arjessa. Yhdenvertaisuuden edistämistä katsotaan lainsäädännön ja käytännön näkökulmasta.

Koulut voivat toimittaa oman yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmansa ja muut teemaan liittyvät ohjeet ja dokumentit luennon valmistelun tueksi. Osallistujilta ei vaadita aikaisempaa tietoa aiheesta.

Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus -luento (kesto 1,5 tuntia)

Koulutuksessa käydään läpi perusasiat seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta sekä niihin liittyvistä käsitteistä. Lisäksi tutustutaan heteronormatiivisuuteen, sukupuolinormatiivisuuteen, etuoikeuksiin ja yhdenvertaisuuden edistämisen lainsäädännölliseen perustaan. Lopuksi perehdytään lyhyesti turvallisempiin tiloihin ja normitietoiseen kohtaamiseen. Osallistujilta ei vaadita aikaisempaa tietoa aiheesta.

Kuinka järjestää turvallisempi tapahtuma? -työpaja (kesto 1,5 tuntia)

Koulutuksessa pohditaan yhdessä, kuinka mahdollisimman monenlaisilla ihmisillä on tapahtumassamme kunnioitettu, turvallinen ja tervetullut olo.​

Konkretiaan keskittyvä koulutus koostuu turvallisemman tilan periaatteita käsittelevästä luento-osuudesta ja toiminnallisesta työpajasta.

Haluttaessa turvallisemman tilan periaatteista voidaan pitää vain luento-osuus.

 

Tutustu myös valtakunnallisen Setan koulutussisältöihin.