Turvallisempi tila

Pohjois-Karjalan Setan kokoontumisissa noudatetaan turvallisemman tilan ohjeita. Meille on tärkeää, että jokainen voi kokea olonsa turvalliseksi kaikessa toiminnassamme. Keskustelu, väittely ja omien mielipiteiden vastaiset näkökannat kuuluvat kokoukseen. Voimme kaikki vaikuttaa siihen, että keskusteluilmapiiri ja kokouksen tunnelma pysyvät kuitenkin hyvinä ja toisia osallistujia arvostavina.

Turvallisemman tilan ohjeet

  • Kaiken muotoinen syrjintä, rasismi ja häirintä ovat kokouksessa ehdottomasti kiellettyjä.
  • Kunnioita omia ja toisten rajoja – fyysisiä, henkisiä ja sosiaalisia rajoja.
  • Älä kuvaa tapahtumaan osallistuvia henkilöitä ilman heidän lupaansa, edes tietokoneen ruudulta. Osallistujien nimet saattavat näkyä kuvaruudulla kokouksen aikana, älä julkaise niistä materiaalia ilman lupaa. Pyydä lupa kuvissa esiintyviltä henkilöiltä paitsi kaiken kuvamateriaalin julkaisuun, myös henkilöiden merkitsemiseen sosiaalisessa mediassa.
  • Ei tarkoittaa ei. Lopeta tai muuta käytöstäsi, jos toinen niin pyytää.
  • Älä tee oletuksia kenenkään sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, toimintakyvystä tai muista henkilökohtaisista ominaisuuksista.
  • On inhimillistä tehdä virheitä. Saatamme loukata tahattomasti ja puhua harkitsemattomasti, esim. vahingossa puhua toisen päälle tai käyttää tahattomasti jotakin toista loukkaavaa sanaa. Huomauta tällaisesta asiallisesti ja syyllistämättä. Oletuksena on, että kaikki osallistuvat keskusteluun hyväntahtoisesti omista lähtökohdistaan. Jos olet eri mieltä, ilmaise se rakentavasti.
  • Jokainen osallistuja on vastuussa turvallisemman tilan toteutumisesta. Jos havaitset syrjintää, rasismia tai häirintää, puutu tilanteeseen.
  • Turvallisessa tilassa on turvallista myös astua välillä omalle epämukavuusalueelle.