27.10.2021

Pohjois-Karjalan Setan kevätkokous 28.4.

Pohjois-Karjalan Seta ry:n kevätkokous

Tervetuloa Pohjois-Karjalan Seta ry:n kevätkokoukseen torstaina 28.4.2022 klo 17 Yhteisötila Aavaan (Rantakatu 23 A, Joensuu). Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä, pyydä linkki Annilta (anni@pohjoiskarjalanseta.fi).

Kevätkokouksen esityslista

Pohjois-Karjalan Seta ry

Aika: to 28.4.2022 klo 17
Paikka: Yhteisötila Aava (Rantakatu 23 A, Joensuu), lisäksi etäosallistumismahdollisuus

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 
4. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto. 
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 


Kevätkokouksen jälkeen kokoontuu vapaaehtoisten koordinoima ryhmä, jossa suunnitellaan aikuisryhmätoimintaa. Tapaaminen pidetään 60’s Palaverissa.