Turvallisuusohjeet, Pohjois-Karjala Pride

Noudatamme tapahtumissamme turvallisemman tilan periaatteita. Osallistumalla tapahtumaamme sitoudut noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä. Tapahtumissa yhteiset pelisäännöt ovat seinillä luettavissa.

Turvallisemman tilan periaatteet tapahtumassa

Haluamme, että mahdollisimman monenlaisilla ihmisillä on tapahtumassamme kunnioitettu, turvallinen ja tervetullut olo. Pyrimme yhdessä tekemään tapahtumasta tilan, jossa

  • ketään ei syrjitä
  • kaikilla on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua ja ilmaista itseään
  • puututaan sortavaan ja aggressiiviseen käytökseen

Kaikilla osallistujilla on oikeus saada apua ja velvollisuus puuttua turvattomuutta luovaan tai syrjivään käytökseen. Pyydämme muita avuksi, jos puuttuminen tuntuu vaikealta yksin.

Huolehdimme, ettemme kielenkäytöllämme tai toiminnallamme loukkaa muita. Emme tee oletuksia toisen identiteetistä, vammattomuudesta, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai siitä, mistä hän on kotoisin.

Hyvistä aikomuksista huolimatta toimintamme voi vaikuttaa kielteisesti muihin. Kunnioitamme muiden rajoja, oikeutta koskemattomuuteen ja heidän kokemuksiaan siitä, mikä on loukkaavaa tai häiritsevää – olemme tällöin valmiita muuttamaan käytöstämme.

Emme hyväksy rasististen tai muutoin syrjivien tunnusten käyttöä tapahtumassa

Jos kohtaat härintää tai epäasiallista kohtelua, ilmoita siitä välittömästi tapahtumajärjestäjälle. Priden härintäyhdyshenkilönä toimii Anni Rannikko (puh. +358405058106).

Kaunista, turvallista, iloista Pridea!