Turvallisuusohjeet, Pohjois-Karjala Pride

Noudatamme tapahtumissamme turvallisemman tilan periaatteita. Osallistumalla tapahtumaamme sitoudut noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä. Tapahtumissa yhteiset pelisäännöt ovat seinillä luettavissa.

Turvallisemman tilan periaatteet tapahtumassa

 

Noudatamme Pohjois-Karjala Pridessa turvallisemman tilan periaatteita. Osallistumalla tapahtumaan sitoudut noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä. Tutustuthan näihin periaatteisiin ennen tapahtumaan saapumista! 

 

Kunnioitetaan 

Kunnioitamme jokaisen itsemäärittelyoikeutta. Emme tee oletuksia esimerkiksi toisen ihmisen sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai toimintakyvystä. Kohtaamme toisemme arvostavasti.  

 

Kuunnellaan 

Toimintamme voi joskus loukata muita, vaikka emme sitä tarkoita. Uskomme, jos joku kertoo meille, että joku asia on loukkaava tai häiritsevä. 

 

Annetaan tilaa  

Jokaisella ihmisellä on kehollinen itsemääräämisoikeus. Emme koske toisiin ihmisiin, heidän apuvälineisiinsä tai muuhun omaisuuteensa ilman lupaa. Emme arvostele muiden ulkonäköä.  

 

Opitaan virheistä 

Otamme vastaan palautetta. Olemme valmiita muuttamaan käytöstämme. Pyydämme anteeksi, jos olemme loukanneet muita.  

 

Toimitaan 

Kaikilla on oikeus saada apua. Jokaisella on velvollisuus puuttua itselleen sopivalla tavalla häirintään ja syrjintään.  

Jos todistat tai kohtaat häirintää tai epäasiallista kohtelua, ilmoita siitä häirintäyhdyshenkilölle.

 

Priden häirintäyhdyshenkilöt:  

Anni Rannikko, 0405058106, anni@pohjoiskarjalanseta.fi 

Hanna Karppanen, 040729 3915, tuottaja@pohjoiskarjalanseta.fi 

 

Kaunista, turvallista, iloista Pridea!

 

Guidelines for a safer event

In North Karelia Pride we follow the guidelines for a safer event. By participating in the event you commit to following these guidelines. Please read the guidelines below before coming to an event!

 

Respect

We will respect everyone’s right to self-determination. We will not assume anyone’s gender, sexual orientation or abilities. We will treat each other with dignity and respect.  

 

Listen

Our actions can sometimes hurt others, even when we don’t mean it. We will believe it if someone tells us that they were offended, hurt or disturbed by our actions. 

 

Give space 

Everyone has bodily autonomy. We will not touch other people, their mobility aids or other possessions without consent. We will not judge other people’s appearance.

 

Learn from mistakes

We will take on feedback. We are ready to change our behaviour. We will apologise if we have hurt others.  

 

Take action

Everyone has a right to receive help. Everyone has an obligation to intervene in a way that suits them, if they see harassment or discrimination.

If you witness harassment or inappropriate behaviour, please notify a harassment contact person.

 

Pride harassment contact people:  

Anni Rannikko, 0405058106, anni@pohjoiskarjalanseta.fi 

Hanna Karppanen, 040729 3915, tuottaja@pohjoiskarjalanseta.fi 

 

We hope you’ll have a beautiful, safe and happy Pride!